Votre commande par téléphone du mardi au dimanche de 11h à 19h au +33 9 86 43 32 71

 • 微信客服
 • 公众号
 • 招聘信息


  • 招聘岗位:采购 / 业务跟单管理员 / 客服
  • 招聘对象:留学生,在法华人(需有合法工作居留)
  • 招聘人数:1-3人
  • 工作地点:43 RUE CHAPON 75003 PARIS
  • 个人简介请发送邮件到:sarah9665@gmail.com
  • 任职要求:对待客户有耐心,善于沟通交流。执行能力强。普通话标准,使用法语沟通无障碍。可全职者优先考虑。